wcagwcag
GRYPA PTAKÓW (HPAI)
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gostyńskiego i leszczyńskiego

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/uchylajace_rozporzadzenie_w_sprawie_zwalczania_wysoce_zjadliwej_grypy_ptakow_hpai_na_terenie_powiatow_gostynskiego_i_leszczynskiego.pdf

____________________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w którym jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ( podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722

Zgłoszenia można dokonać na załączonym wzorze: ,,zgłoszenie faktu posiadania ptaków’’

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach, nakazach i zakazach, wynikających z rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722), obowiązującego w całym kraju, wszystkich posiadaczy ptaków, przez cały rok, niezależnie od wysokości ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

oświadczenie obowiązki HPAI dla producentów »
zgłoszenie faktu posiadania ptaków »
Rozporządzenie MRiRW »

____________________________________________________________________________________________________________


Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca zapoznać się z poniższymi dokumentami

- zakazy i nakazy obowiązujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków »

- Zasady bioasekuracji »

____________________________________________________________________________________________________________


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznanie się z poniższą informacją
HPAI info »

____________________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznanie się z poniższą informacją
- ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet. »

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznanie się z poniższą informacją
Tymczasowe minimalne zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu w związku z pojawieniem się przypadków ptasiej grypy w ościennych powiatach przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o zasadach ochrony drobiu przed grypą ptaków.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow/idn:1705

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii :

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

oraz :

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow


Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.


Zasady bioasekuracji opisane są szczegółowo w rozporządzeniu : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722)

Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE