Przetargi
Gostyń, dnia 16.10.2018

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu, ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń zaprasza do złożenia oferty na: remont nawierzchni parkingu o powierzchni 625 m2

Termin realizacji zamówienia 15.12.2018 r.

Przedmiot zamówienia:
1. rozebranie nawierzchni z trylinki, rozebranie krawężników wraz z wywiezieniem powstałego gruzu,
2. przygotowanie terenu do wylania podłoża betonowego i ułożenia kostki brukowej,
3. ułożenie rur kanalizacyjnych, kratek ściekowych,
4. przygotowanie podłoża betonowego,
5. ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie krawężników.

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu (adres jak wyżej) w terminie do dnia 22.10.2018 do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Urszula Mrozek tel. 784 645 302

W postępowaniu ofertowym uczestniczyło 2 oferentów.
Do wykonania prac wybrano oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:
PPHU Paweł Smektała, Krobia
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu