Sprawozdania finansowe
Bilans jednostki

- Bilans 2018 »

Rachunek zysków i strat

- Rachunek zysków i strat 2018 »

Zestawienie zmian w funduszu

- Zestawienie zmian w funduszu 2018 »

Informacje dodatkowe

- Informacja dodatkowa2018 »

Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE