wcagwcag
Afrykański pomór świń
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami 2022-07-05
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r.)

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r.)

na dzień 05.07.2022 zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: ’

obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia, Gostyń

obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie) – gmina: Pępowo

obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – gminy: Piaski, Borek Wlkp. i Pogorzela

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego 2022-06-16
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowano Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem w powiecie gostyńskim w gminie Gostyń wyznaczono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siemowo, Stankowo, Kosowo, Osowo, Stary Gostyń, Daleszyn, Dusina, Stężyca, Szczodrochowo, Dalabuszki, Tworzymirki, Kunowo, Ostrowo, miasto Gostyń wzdłuż linii kolejowej, dalej nad Cukrownią Gostyń do ulicy Nad Kanią.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowano Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i śremskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem w powiecie gostyńskim w gminie Gostyń wyznaczono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siemowo, Stankowo, Kosowo, Osowo, Stary Gostyń, Daleszyn, Dusina, Stężyca, Szczodrochowo, Dalabuszki, Tworzymirki, Kunowo, Ostrowo, miasto Gostyń wzdłuż linii kolejowej, dalej nad Cukrownią Gostyń do ulicy Nad Kanią.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

- Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r »
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/4679/
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. 2022-06-15
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. obowiązuje: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. obowiązuje: ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem gmina Gostyń stanowi obszar objęty ograniczeniami III ( kolor czerwony na mapie).

Rozporządzenie oraz mapa dostępne są na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Powyższa informacja zostanie podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin powiatu gostyńskiego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2022 r.. 2022-05-23
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym rozporządzeniu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2022 r. » w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” – program stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. (Dz.U. 2022.poz. 844).
Zmiana regionalizacji ASF 2022-01-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w dniu wczorajszym opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0065&from=PL
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w dniu wczorajszym opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0065&from=PL

Zmiany dotyczą woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i wchodzą w życie w dniu dzisiejszym.

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r.) jest dostępny na stronie:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie powiatu gostyńskiego zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia

obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie) – gmina: Pępowo, Gostyń

obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – gminy: Piaski, Borek Wlkp. i Pogorzela

W związku z powyższym Powiatowy lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach:

- stałego spełniania wymagań w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;
- prowadzenia ciągłego nadzoru poprzez badanie w kierunku wirusa afrykańskiego pomoru świń próbek pochodzących od sztuk padłych w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;
- zgłaszania każdej sztuki padłej – do lekarza opiekującego się stadem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
- posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego – obowiązkowo po dacie 30 listopada 2021 r. (informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 listopada 2021 r.)
- posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę.

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, o otrzymanym w dniu wczorajszym DODATNIM wyniku badania dzika W KIERUNKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, znalezionego w miejscowości Stankowo (gm. Gostyń) N51°55ʹ25.10″;E16°55ʹ53.33″
Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021) 2021-12-29
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r.) oraz mapę: ,,Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce’’
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2021/2308 z dnia 22 grudnia 2021 r.) oraz mapę: ,,Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce’’

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie powiatu gostyńskiego zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: ’

obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia’

obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie) – gmina: Pępowo’

obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – gminy: Gostyń, Piaski, Borek Wlkp. i Pogorzela’https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 2021-10-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2021-09-29
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II - kolor różowy na mapie oraz z obszarów objętych ograniczeniami III - kolor czerwony na mapie, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami dostępna jest pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Odstrzał sanitarny / ASF 2021-09-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w związku z faktem, że na terenie powiatu gostyńskiego utrzymywanych jest ponad 150 tysięcy sztuk świń, zarządzono dodatkowy odstrzał sanitarny dzików.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7020/
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w związku z faktem, że na terenie powiatu gostyńskiego utrzymywanych jest ponad 150 tysięcy sztuk świń, zarządzono dodatkowy odstrzał sanitarny dzików.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7020/
Uchylenie ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. 2021-09-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 20 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 20 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Na postawie rozporządzenia uchylającego (ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego)

3 miejscowości gminy Poniec : Janiszewo, Waszkowo i Zawada nie znajdują się już na obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Miejscowości te, podobnie jak wszystkie miejscowości gminy Poniec oraz gminy Krobia, znajdują na obszarze objętym ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce).
Uchylenie ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. 2021-09-17
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 15 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 15 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Oznacza to, że następujące miejscowości:

- gminy Poniec: Dzięczyna, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Włostki i Wydawy oraz - gminy Krobia: Karzec, Przyborowo, Ziemlin

nie znajdują się już na obszarze zagrożonym wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, ale znajdują się, podobnie jak cała gmina Poniec i Krobia, na obszarze objętym ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce).

Trzy miejscowości gminy Poniec: Janiszewo, Waszkowo i Zawada w dalszym ciągu znajdują się)

Trzy miejscowości gminy Poniec: Janiszewo, Waszkowo i Zawada w dalszym ciągu znajdują się na obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń – ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego – w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Trzebosz, gmina Bojanowo, powiat rawicki.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r 2021-09-01
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001485#collapse_7
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF 2021-09-01
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf.html
Materiały ,,STOP ASF” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021-08-13
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawia materiały ,,STOP ASF” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Agencja EFSA udziela informacji oraz porad naukowych na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawia materiały ,,STOP ASF” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Agencja EFSA udziela informacji oraz porad naukowych na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym.

· Jesteś hodowcą i martwią Cię ogniska Afrykańskiego pomoru świń? Dowiedz się jak chronić swoje zwierzęta przed tą niebezpieczną chorobą: www.efsa.europa.eu/StopASF

· Afrykańskiemu pomorowi świń (#ASF) można zapobiegać. Dowiedz się jak możemy zrobić to razem: www.efsa.europa.eu/StopASF

· Czy czyścisz buty przy każdej wizycie w chlewni? Czy dezynfekujesz swój sprzęt po każdym użyciu? Jeśli będziemy trzymać się zasad, razem możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF. Aby uzyskać wskazówki i porady, odwiedź www.efsa.europa.eu/StopASF

· Afrykański pomór świń (#ASF) jest jednym z największych zagrożeń dla produkcji trzody chlewnej. Nie ma dostępnych szczepionek, dlatego jedynym lekarstwem jest zapobieganie. Naucz się rozpoznawać symptomy; #StopASF www.efsa.europa.eu/StopASF

https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/pl/
Obowiązki posiadaczy świń oraz możliwości przeprowadzenia uboju na użytek własny w związku z wyznaczeniem obszarów na terenie powiatu gostyńskiego 2021-08-06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia obowiązki posiadaczy świń oraz możliwości przeprowadzenia uboju na użytek własny w związku z wyznaczeniem obszarów na terenie powiatu gostyńskiego:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia obowiązki posiadaczy świń oraz możliwości przeprowadzenia uboju na użytek własny w związku z wyznaczeniem obszarów na terenie powiatu gostyńskiego:

1) Obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia
2) Obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – pozostała część powiatu


Mapa obszarów dostępna jest na stronie Głównego Lekarza Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce/

Ponadto w obrębie strefy czerwonej na terenie gmin Poniec i Krobia na mocy rozporządzenia wojewody określono obszar zagrożony, wyznaczony w związku z ogniskiem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego.

Na obszarze zagrożonym znajduje się 13 miejscowości naszego powiatu:

1) w gminie Krobia, miejscowości: Karzec, Przyborowo, Ziemlin;
2) w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada.

Załączniki:
obszar objęty ograniczeniami III (CZERWONY) »
obszar objęty ograniczeniami I (NIEBIESKI) »
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r 2021-08-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Gierłachowo, gm. Bojanowo, powiat rawicki określa się obszar zapowietrzony i zagrożony. Obszar zapowietrzony w całości znajduje się na terenie powiatu rawickiego.

Na terenie powiatu gostyńskiego w obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości leżące w 2 gminach:

1) w gminie Krobia, miejscowości: Karzec, Przyborowo, Ziemlin;
2) w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.


Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.


https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_wojewody_asf_rawiczgostyn_leszno.pdf
Program odbudowy gospodarstw po ASF 2021-07-19
Program odbudowy gospodarstw po ASF

W ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń. Zgodnie z decyzją Ministra Grzegorza Pudy program ma zawierać również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.
Program odbudowy gospodarstw po ASF

W ramach programu wdrażane będą nowe oraz zmodyfikowane istniejące już instrumenty wsparcia finansowego w celu utrzymania lub odbudowy produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń. Zgodnie z decyzją Ministra Grzegorza Pudy program ma zawierać również zmiany, które efektywniej wesprą odbudowę małych i średnich gospodarstw.

W skład zespołu opracowującego ten program wchodzą przedstawiciele właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Założenia programu zostaną przedstawione w Sejmie podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem będzie aktualna sytuacja w związku z występowaniem ASF w Polsce. Przygotowywany jest również pakiet informacyjny dotyczący funkcjonujących mechanizmów wsparcia dla rolników zmagających się z problemami afrykańskiego pomoru świń, skupiający niezbędne dane i zapewniający dostęp do narzędzi pomocy oferowanych w tym zakresie przez Państwo.

Jednocześnie informujemy, że służby Inspekcji Weterynaryjnej podejmują obecnie określone w prawie krajowym i wspólnotowym działania administracyjne dotyczące zwalczania stwierdzonych ognisk afrykańskiego pomoru świń, a także działania prewencyjne oraz zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wirusa na tereny wolne od tej choroby. Działania te podejmowane są niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych. Sukcesywnie zwiększana jest także baza diagnostyczna Inspekcji Weterynaryjnej, w tym 19 lipca br. uruchomiono nową pracownię diagnostyki ASF we Włocławku i jest to 6 laboratorium w kraju działające w tym zakresie. Planowane jest także utworzenie kolejnego laboratorium w województwie łódzkim. Dostępna sieć laboratoriów diagnostycznych afrykańskiego pomoru świń (ASF) działających pod nadzorem laboratorium referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zapewnia szybkie wykrywanie choroby, co jest niezbędne do skutecznego jej zwalczania.

Link do artykułu źródłowego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-odbudowy-gospodarstw-po-asf
Materiały pomocnicze dla hodowców świń 2021-07-09
W dniu 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia.
W dniu 28 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia.

Zamieszczone poniżej dokumenty stanowią materiał pomocniczy w realizacji wymagań rozporządzenia. Dokumenty te stanowią jedynie przykładowy wzór i nie muszą być prowadzone dokładnie w takiej formie.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin
Aplikacja ZIPOD
W związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii została stworzona specjalna aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD). Obecnie aplikacja przeznaczona jest głównie dla myśliwych, pracowników parków narodowych i rezerwatów oraz pracowników PL ,,Lasy Państwowe''.
Aplikacja ZIPOD

W związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii została stworzona specjalna aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD). Obecnie aplikacja przeznaczona jest głównie dla myśliwych, pracowników parków narodowych i rezerwatów oraz pracowników PL ,,Lasy Państwowe''.

System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).

Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informacje o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: www.wetgiw.gov.pl/zipod

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, która zapyta się użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia ,,lokalizacji''. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że aplikacja może pracować także w wersji offline, czyli bez dostępu do Internetu, a zapisane dane offline w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania do Internetu.

Powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość przeglądania każdego zgłoszenia oraz weryfikacji jego poprawności.

Powszechne zastosowanie aplikacji w przyszłości pozwoli na rezygnację z wypełniania papierowych dokumentów dochodzenia epizootycznego.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zwraca się z uprzejmą prośbą o korzystanie z powyższej aplikacji w miarę możliwości.
PILNY KOMUNIKAT
Prosimy zapoznać się z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu
- Komunikat dotyczący ASF »
Rozporządzenie nr 12/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o publikacji rozporządzenia: Rozporządzenie nr 12/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.

DZ. URZ. WOJ. 2021.2773
Ogłoszony: 02.04.2021
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/2773/

1 Wytyczne dotyczące przemieszczania świń, mięsa i produktów mięsnych pozyskanych od świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami i obszaru zagrożenia. »

2. Przestrzeganie zasad bioasekuracji »

3. Rozporządzenie MRiRW dot. bioasekuracji »

4. Afrykański Pomór Świń - wymagania, przypomnienie
- Afrykański Pomór Świń - wymagania, przypomnienie »

5. Dokumenty do pobrania
- Przykład rejestr wejść i wyjść »
- Spis świń w gospodarstwie »
- Rejestr środków transportu »
- Rejestr środków dezynfekcji »
- Przegląd pomieszczeńi »

6. Mapa obrazująca nowe obszary Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce >>> kliknij <<<

7. Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika »

8. Ulotka ASF »

9. Apel do hodowców trzody »

10. Lista preparatów do dezynfekcji rąk »

11. Wzór protokołu kontroli z zakresu bioasekuracji - ASF »

12. Informacja dla hodowców trzody chlewnej »

13. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o wykładzie prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka >>kliknij tutaj<< »

14. Zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń - nie wyrzucaj żywności do środowiska »

15. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznać się z aktualizacją ulotki dotyczącą bioasekuracji »

16. Zalecenia dla myśliwych wykonujących polowanie lub odstrzał sanitarny »

17. Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF »

Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE