wcagwcag
GRYPA PTAKÓW (HPAI) 2022
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o publikacji

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U.2022r.poz.768),

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768

W związku powyższym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722) traci moc.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku, gdy w gospodarstwie utrzymuje się średniorocznie więcej niż 350 sztuk drobiu, hodowca jest zobowiązany posiadać "Plan bioasekuracji", który uwzględnia profil produkcji tego gospodarstwa.

Przykładowe wzory dokumentów do pobrania

załączniki

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie »
Rejestr codziennego przeglądu stada »
Rejestr dezynfekcji i zużycia środków dezynfekcyjnych »
Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia »
Rejestr wjazdów środków transportu »
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE