wcagwcag
dla lekarzy weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o wykładzie prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka 2018-04-30
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o wykładzie prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka
"Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania" 2018-04-28
Komunikat PLW - "Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania" - konferencja
Informacja od PLW dotycząca zgłoszeń nagłych upadku świń 2017-07-25
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina rolnikom i lekarzom weterynarii o konieczności dokonywania zgłoszeń nagłych upadków świń w gospodarstwach.

Powyższe wynika z konieczności zapobieżenia rozprzestrzenieniu ASF na terenie kraju. Ponadto informuje, że nadal każdemu przemieszczeniu trzody chlewnej do rzeźni i do innego gospodarstwa musi towarzyszyć świadectwo zdrowia.
Komunikat dotyczący przemieszczenia trzody chlewnej 2017-06-06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję, iż przed przemieszczeniem trzody chlewnej na teren województwa podlaskiego należy dodatkowo przebadać świnie w kierunku choroby Aujeszkyego.
Komunikat PLW 2016-08-03
W związku z zagrożeniem ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o bezwzględnej konieczności używania podczas wizyt w fermach zwierząt odzieży i obuwia jednorazowego użytku oraz o konieczności posiadania środków dezynfekcyjnych .
Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sześćdziesiątego ósmego, sześćdziesiątego dziewiątego i siedemdziesiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski 2015-07-09
Sześćdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Straszewo (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 lipca 2015 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sześćdziesiąty dziewiąty przypadek stanowi grupa 6 padłych i 2 odstrzelonych dzików w pobliżu miejscowości Załuki (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 20 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od odstrzelonych i padłych dzików, z wyjątkiem szczątków jednego padłego dzika (z uwagi na ich stan), pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 3 lipca 2015 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Siedemdziesiąty przypadek stanowią dwa dziki padłe w pobliżu miejscowości Karcze (gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości ok. 12 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 6 lipca 2015 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

ŹRÓDŁO
INFORMACJE I AKTY PRAWNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE ASF W POLSCE
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE