• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Aplikacja ZIPOD


W związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii została stworzona specjalna aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD). Obecnie aplikacja przeznaczona jest głównie dla myśliwych, pracowników parków narodowych i rezerwatów oraz pracowników PL ,,Lasy Państwowe”.

System ten składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).

Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informacje o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: www.wetgiw.gov.pl/zipod

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, która zapyta się użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia ,,lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że aplikacja może pracować także w wersji offline, czyli bez dostępu do Internetu, a zapisane dane offline w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania do Internetu.

Powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość przeglądania każdego zgłoszenia oraz weryfikacji jego poprawności.

Powszechne zastosowanie aplikacji w przyszłości pozwoli na rezygnację z wypełniania papierowych dokumentów dochodzenia epizootycznego.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zwraca się z uprzejmą prośbą o korzystanie z powyższej aplikacji w miarę możliwości.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content