• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Dokumenty do pobrania

– Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni [AKTUALIZACJA]

– Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

– WNIOSEK DOBROSTAN – WZÓR (nowy nr konta)

– Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstwa produkującego mleko surowe

– Wniosek – wykreślenie z rejstru / zgłoszenie zaprzestania działalności nadzorowanej

– Wniosek o nadanie WNI oraz wpis do rejestrów- sprzedaży bezpośredniej jaj konsumpcyjnych

– Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

– WNIOSEK – w sprawie uchylenia decyzji dotyczącej zakazu wprowadzania do obrotu mleka surowego

– Ubój na użytek własny – niezbędne informacje

– WNIOSEK O PRZEPISANIE STATUSU STADA

– WNIOSEK O WYDANIE WEWNĄTRZUNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA

– PROŚBA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
dotyczy: spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie.

– ZGŁOSZENIE DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
dotyczy: podmiotu działającego na rynku pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.

– ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE GOSPODARSTWA PASIECZNEGO

– PROŚBA O WYDANIE DECYZJI
dotyczy: zmiana właściciela – hodowla bydła.

– PROŚBA O WYDANIE DECYZJI
dotyczy: zmiana właściciela – hodowla trzody chlewnej.

– PROŚBA O WYDANIE DECYZJI
dotyczy: zmiana właściciela – produkcja mleka.
– Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content