• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Dokument dotyczący przemieszczenia świń

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429, zakłady (gospodarstwa), w których
utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w
przypadku przemieszczania w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych
zwierząt utrzymywanych z zakładu, w którym są utrzymywane, towarzyszył im poprawnie
wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115
lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429.
Dokument przemieszczenia dla świń, zgodnie z art. 57 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 2019/2035, musi zawierać:

1) informacje, które mają być przechowywane w komputerowej bazie danych:
– numer siedziby stada z której przemieszczane są zwierzęta;
– datę wyjazdu z siedziby stada;
– numer siedziby stada, do której przemieszczane są zwierzęta;
– łączną liczbę przemieszczanych zwierząt
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika
3) numer rejestracyjny środka transportu.

Mając na uwadze powyższe, obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w

  • dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który
    służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz
  • dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie
    wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Powyższy dokument jest dostępny do pobrania w zakładce „dla rolników i hodowców” –
„dokumenty do pobrania” – „ dokument dotyczący przemieszczenia świń”.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content