• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Informacja od PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl w zakładce  'Nadzór
weterynaryjny’ >> 'Zdrowie zwierząt’ >> 'grypa ptaków (AI)’ >> 'Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków’, zamieszczony został materiał pt.:

„Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego  ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich” .

Poniżej link:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow#:~:text=Zasady%20ochrony%20biologicznej%20os%C3%B3b%20i%20zwierz%C4%85t%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20dzia%C5%82aniami%20podejmowanymi%20na%20obszarach%20podwy%C5%BCszonego%20i%20wysokiego%20ryzyka%20wyst%C4%85pienia%20wysoce%20zjadliwej%20grypy%20ptak%C3%B3w%20u%20ptak%C3%B3w%20dzikich

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content