• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków padnięć dzikiego ptactwa bytującego na otwartych zbiornikach wodnych, a także padnięć zauważonych przez właścicieli/zarządców obiektów infrastruktury hydrotechnicznej.

Od ww. ptaków zostanie pobrany materiał diagnostyczny celem wykonania badań w kierunku wirusa HPAI.

W przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków proszę o zgłoszenie mailowe (gostyn.piw@piwgostyn.pl) lub telefoniczne :

Szczegółowe informacje na temat Krajowej Strategii Postępowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków znajdują się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/krajowa-strategia-postepowania-przy-zwalczaniu-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.

Prosimy zapoznać się z zasadami z załącznika

Numery telefonów pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu przyjmujących zgłoszenia dostępne są pod adresem: http://piwgostyn.pl/dyzury.html

Zasady bioasekuracji opisane są szczegółowo w rozporządzeniu : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022r. poz. 768)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content