• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Komunikat dla przedsiębiorców

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 07 października 2011 r., wydając zezwolenie Typu 1, które jest formą decyzji administracyjnej, nie ma konieczności wydawania dodatkowej decyzji administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia dla przewoźnika. W związku z powyższym, informacja o kolejnej kontroli środka transportu będzie umieszczana na protokole z kontroli a w przypadku gdy środek transportu posiada dodatkową decyzje administracyjną, terminem kolejnej kontroli jest data ważności decyzji.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content