• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Obowiązek powiadamiania PLW o planowanym załadunku / wyładunku zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że podmioty prowadzące działalność nadzorowaną z zakresu:

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o:

1) czasie i miejscu organizowania:

a) targów, wystaw lub konkursów – co najmniej na 30 dni,

b) pokazów – co najmniej na 7 dni

– przed planowanym terminem ich zorganizowania;

2) załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

Powyższy obowiązek wynika z art.5 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.( Dz.U. 2020.1421)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content