• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Ogniska ASF u dzików – 2023

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje: zbliża się kolejny okres wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. W sezonie intensyfikacji prac polowych czy leśnych oraz zbioru runa leśnego, wzrasta ryzyko przeniesienia wirusa z populacji dzików do świń. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w tym w szczególności zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą woda z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, zmiana odzieży i obuwia, oczyszczanie i dezynfekcja pojazdów powracających z prac polowych, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby  w gospodarstwie.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dane na temat ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików w 2023 r. na terenie województwa wielkopolskiego umieszczone są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:

https://www.wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin-asf/index/Ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-u-dzikow-w-2023-r.-na-terenie-wojewodztwa-wielkopolskiego/idn:188

 

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content