• 65 572 08 66
  • gostyn.piw@piwgostyn.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w którym jest utrzymywany drób lub inne ptaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w którym jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ( podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000768

Zgłoszenia można dokonać na załączonym wzorze: ,,zgłoszenie faktu posiadania ptaków’’

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach, nakazach i zakazach, wynikających z rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768), obowiązującego w całym kraju, wszystkich posiadaczy ptaków, przez cały rok, niezależnie od wysokości ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Rozporządzenie MRiRW z 31.03.2022 HPAI

zgłoszenie faktu posiadania ptaków

oświadczenie obowiązki HPAI dla producentów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content