• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Gierłachowo, gm. Bojanowo, powiat rawicki określa się obszar zapowietrzony i zagrożony. Obszar zapowietrzony w całości znajduje się na terenie powiatu rawickiego.

Na terenie powiatu gostyńskiego w obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości leżące w 2 gminach:

1) w gminie Krobia, miejscowości: Karzec, Przyborowo, Ziemlin;
2) w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_wojewody_asf_rawiczgostyn_leszno.pdf

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content