• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Ubój na użytek własny

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, informację o zamiarze przeprowadzenia uboju należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gostyniu co najmniej 48 godzin przed ubojem (dawniej co najmniej 24 godziny przed).

Wyjątkiem od w/w są uboje, które przeprowadzono ze względu na dobrostan zwierząt. Wówczas zgłoszenie winno być przekazane PLW niezwłocznie lub nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju (§ 4 ust. 1a).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001896/O/D20221896.pdf

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content