• 65 572 08 66
  • piwgostyn@wiw.poznan.pl
  • ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń

Zmiana regionalizacji ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w dniu wczorajszym opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0065&from=PL

Zmiany dotyczą woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i wchodzą w życie w dniu dzisiejszym.

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r.) jest dostępny na stronie:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie powiatu gostyńskiego zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia

obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie) – gmina: Pępowo, Gostyń

obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – gminy: Piaski, Borek Wlkp. i Pogorzela

W związku z powyższym Powiatowy lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach:

stałego spełniania wymagań w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;
– prowadzenia ciągłego nadzoru poprzez badanie w kierunku wirusa afrykańskiego pomoru świń próbek pochodzących od sztuk padłych w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;
zgłaszania każdej sztuki padłej – do lekarza opiekującego się stadem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego – obowiązkowo po dacie 30 listopada 2021 r. (informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 listopada 2021 r.)
posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę.

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, o otrzymanym w dniu wczorajszym DODATNIM wyniku badania dzika W KIERUNKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, znalezionego w miejscowości Stankowo (gm. Gostyń) N51°55ʹ25.10″;E16°55ʹ53.33″

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu
Skip to content