Aktualności
Grypa Ptaków 2016-12-21
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uruchomił specjalną skrzynkę pocztową przeznaczoną do zgłoszeń związanych z grypą ptaków email grypa.ptakow@piwgostyn.pl.
Informacje na temat grypy ptaków od PLW dostępne są - Tutaj » Wszelkie informacje dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania grypy ptaków na terytorium RP znajdują się pod adresem Grypa Ptaków - informacje
ASF w Polsce 2016-10-30
Wszelkie informacje dotyczące ASF w Polsce znajdują się pod adresem ASF - Informacje
Dyżury 2015-09-04
Powiatowy Lekarz Weterynarii pełni dyżur 24 godziny na dobę, pod numerem telefonu 539 987 978
poniedziałek: Klaudia Cierniak, 694 469 718
wtorek: Milena Sobótka, 694 469 717
środa: Monika Lisiecka, 694 469 715
czwartek: Agnieszka Włoszczuk 694 469 716, Agata Lasiecka 604 069 062
piątek: Magdalena Błocian-Jankowska, 668 846 989

Powiatowy Lekarz Weterynarii pełni dyżur 24 godziny na dobę, pod numerem telefonu 539 987 978
Nowy numer telefonu do zgłoszeń padłych sztuk 2015-09-01
UWAGA: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu służący do zgłoszenia sztuki padłej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Specjalny numer: 65 572 16 85.
UWAGA: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu służący do zgłoszenia sztuki padłej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Specjalny numer: 65 572 16 85.
Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia sześćdziesiątego ósmego, sześćdziesiątego dziewiątego i siedemdziesiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski 2015-07-09
Sześćdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Straszewo (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 lipca 2015 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Sześćdziesiąty dziewiąty przypadek stanowi grupa 6 padłych i 2 odstrzelonych dzików w pobliżu miejscowości Załuki (gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 20 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od odstrzelonych i padłych dzików, z wyjątkiem szczątków jednego padłego dzika (z uwagi na ich stan), pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 3 lipca 2015 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Siedemdziesiąty przypadek stanowią dwa dziki padłe w pobliżu miejscowości Karcze (gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie), w odległości ok. 12 km od granicy polsko - białoruskiej.
Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 6 lipca 2015 r.). Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

ŹRÓDŁO
INFORMACJE I AKTY PRAWNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE ASF W POLSCE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przesyła informację dotyczącą wystąpienia na terenie Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. 2014-11-27
W związku z powyższym osoby, które mają kontakt z drobiem podejrzanym o zakażenie, zakażonym albo zwłokami takiego drobiu powinny stosować odpowiednie środki zapobiegawcze ( np: stosowanie odzieży ochronnej) oraz poinformować służbę zdrowia jeśli zaobserwują u siebie jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia wskazujące na chorobę grypopodobną.
Afrykański Pomór Świń (ASF) 2014-02-20
Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń.

Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej. Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF.

W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu tworzą:
dr n.wet. Wioletta Stercuła
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Magdalena Błocian-Jankowska
Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Monika Lisiecka
Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Klaudia Cierniak-Nawrocka
Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
Sebastian Włoszczuk
Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
Agnieszka Włoszczuk
Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
Zygmunt Gościniak
Starszy kontroler weterynaryjny
Anna Szymanowska
Kontroler weterynaryjny
Sławomir Kaźmierczak
Starszy kontroler weterynaryjny
Agata Lasiecka
Inspektor weterynaryjny ds. dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
Halina Radojewska
Główny księgowy
Danuta Borowska
Starszy księgowy
Aleksandra Frąckowiak
Referent księgowy
Dorota Walorska
Sekretarz kierownika jednostki
Elżbieta Klupczyńska
Starszy referent
Małgorzata Ćwiklńska
Referent księgowy
Natalia Fogt
Referent
Krzysztof Miazga
pracownik gospodarczy
Lidia Moryson
Sprzątaczka
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu